ไฮโซดีทัวร์

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo) ข้อมูลจาก ไฮโซดีทัวร์ จำกัด

bura
ทัวร์บาหลี ภูเขาไฟโบรโม อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ ในทางตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ยังคุกรุ่นอยู่ โดยปล่องภูเขาไฟมีความสูงอยู่ที่ 2,329 เมตร แม้ภูเขาแห่งนี้จะไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุด แต่ก็เป็นภูเขาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง